Harmonium Pakrashi Maestro foldable

EU: 1089 €
incl. VAT, plus 22.90 € shipping within Germany / 41.20 € within Europe
Non-EU: 915.13 €
plus 41.20 € shipping within Europe / overseas on request